Fundamentalną zasadą etykiety jest szacunek - wyrażany w gestach, w słowach oraz w nastawieniu do każdej osoby. To podstawa relacji między ćwiczącymi a także na linii uczeń - nauczyciel i nauczyciel - uczeń.

Dojo

Dojo to miejsce, w którym praktykuje się drogę ("do").

Praktyka rozpoczyna się w chwili wejścia do dojo ukłonem w stronę kamiza.
Kamiza, czyli ściana "honorowa"; tam umieszcza się symboliczne przedmioty związane z praktyką. W naszym dojo wisi portret o sensei Ueshiba Morihei oraz kaligrafia "aikido" zapisana w kanji. Podczas treningów z bronią w kamiza leży również broń nauczyciela.

Dojo to uporządkowana przestrzeń, w której każdy ma swoje miejsce.
Podczas rozpoczęcia i zakończenia zajęć siadamy w rzędzie zgodnie z hierarchią stopni; analogicznie ustala się kolejność podczas ćwiczeń w grupach.

Ukłon

Ukłon to uniwersalny gest, który w trakcie zajęć zastępuje słowa: wyraża podziękowanie, zaproszenie, prośbę...

Kłaniamy się wchodząc i wychodząc z dojo (stojąc) oraz wchodząc i schodząc z tatami (w seiza); uczniowie kłaniają się sobie nawzajem jako zaproszenie oraz podziękowanie za ćwiczenia - również w seiza. Kiedy zamieniają się rolami podczas ćwiczeń mogą się ukłonić stojąc.
Ukłon do nauczyciela (kiedy zademonstruje technikę i w każdej innej sytuacji) oraz w kierunku kamiza wykonuje się
zawsze w pozycji seiza.
Kontekst powoduje, że intencja kłaniającego się jest zrozumiała.

To jeden z najczęściej powtarzanych gestów w czasie treningu, jednak zawsze powinien być wykonany z taką samą starannością.

Ta strona jest w trakcie tworzenia - wkrótce zostanie uzupełniona o ilustracje i kolejne części tekstu.