Informacje o zajęciach w Dojo Warszawskiej Szkoły Aikido: