André Cognard shihan, 8 dan

Shihan André Cognard, 8 dan André Cognard rozpoczął praktykę judo, karate i aikido w wieku 12 lat. W 1975 roku otrzymał dyplom nauczyciela judo, aikido, karate
i dyscyplin powiązanych, ze specjalnością aikido. Jednocześnie praktykuje kendo. Jeszcze jako nastolatek uczy aikido w grupie dorosłych. Spotyka Masamichi Noro i Nobuyoshi Tamura, bezpośrednich uczniów Morihei Ueshiba. W 1973, w wieku 19 lat, poznaje Hirokazu Kobayashi, również bezpośredniego ucznia twórcy aikido. Tego samego dnia postanawia całkowicie poświęcić się aikido. André Cognard podąża za nauczaniem Hirokazu Kobayashi do jego śmierci w 1998 roku.

André Cognard chłonął kulturę japońską: w czasie swoich podróży uczy się języka i zwyczajów. Dziesięć lat praktyki u boku Kobayashi Hirokazu pozwalają mu zostać jego uczniem, kolejne dziesięć czyni go adeptem, a następne pięć – następcą.

W 1982 André Cognard zakłada Autonomiczną Akademię Aikido Kobayashi Hirokazu ( Académie Autonome d’Aikido Kobayashi Hirokazu), swoją szkołę we Francji. Nauczanie aikido odbywa się tam zgodnie z tradycją, ale jest wzbogacone o odniesienia do nauk humanistycznych, szczególnie do psychologii, filozofii Zachodu
i Wschodu, anatomii oraz fizjologii.

W 1997, pod wpływem propozycji Mistrza Kobayashi, tworzy międzynarodową grupę aikido, która wprowadza w życie taką etykę i deontologię, której podstawą jest szacunek dla jednostki. Ta rozsiana po świecie organizacja zostaje nazwana Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha, co oznacza 'Międzynarodowa Akademia Badań nad Aikido Kobayashi Hirokazu'. Autonomiczna Akademia Aikido (Académie Autonome d’Aikido) reprezentuje tę szkołę we Francji. Do Międzynarodowej Akademii należą również grupy z Japonii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Maroka, Indonezji
i Indii.

W sierpniu 1998, po śmierci Mistrza Kobayashi, André Cognard staje na czele Międzynarodowej Akademii.

W 2003 w Bourg–Argental otwiera Kobayashi Hirokazu Kinen Aikidojo, dojo dedykowane swojemu mistrzowi, gdzie odbywają się staże kształcenia nauczycieli Kokusai Aikido Kenshukai. Zapewnia ciągłość przekazu swojego mistrza
w Japonii, gdzie regularnie naucza, szczególnie w Kurayoshi i w Yonago. Co rok na jesieni uczy w historycznym dojo Yagyu Shinkageryu, jednej z najbardziej prestiżowych szkół Kenjutsu.

W 2012 André Cognard otrzymał tytuł Hanshi nadany przez Dai Nippon Butoku Kai, która jednocześnie uznała aikido Kobayashi za należąc do oficjalnych Budo. André Cognard jest więc nazywany So-Shihanem Aikido Kobayashi Ryu.

Źródło

Patrick Matoïan shihan, 6 dan

Shihan Patrick Matoïan, 6 dan

Działa od ponad dwudziestu lat we Francji i za granicą. Jego nauczanie wiąże się z przywróceniem sztukom walki ich podwójnego wydźwięku: dyscypliny wojennej i praktyki artystycznej.

Uczy Aikido od 1986 roku, obecnie jest dyrektorem technicznym Académie Autonome d’Aïkido oraz członkiem shihan kai (rady shihanów) Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha (szkoły Aikido obejmującej grupy w Japonii, Indonezji, Indiach, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, na Ukrainie i w Rosji).

Poza zajęciami z bezpośrednimi uczniami (w Paryżu i Dauphiné-Savoie) kształci nauczycieli Aikido i AikiShinTaiso (gimnastyki energetycznej Aikido) we Francji oraz w Polsce, regularnie prowadzi staże we Francji
i za granicą (Włochy, Niemcy, Maroko, Polska, Rosja, Ukraina).

Uczestniczy również w warsztatach interdyscyplinarnych (sztuki walki, taniec, teatr, cyrk).