Aikido Żoliborz - Sławomir Szewczyk Sensei

Warszawska Szkoła Aikido powstała w 1993 r. z inicjatywy sensei Sławomira Szewczyka, jednego z „weteranów” aikido w Warszawie. Na kilka lat przed jej powołaniem do życia jeździł on w zasadzie na wszystkie staże aikido organizowane w Polsce w latach 1984-1992, co zaowocowało wyborem kierunku pracy pod okiem mistrza André Cognarda, bezpośredniego ucznia mistrza Hirokazu Kobayashi.

Adepci Warszawskiej Szkoły Aikido mieli zaszczyt uczestniczyć w seminariach aikido prowadzonych przez takich nauczycieli jak Andre Cognard sensei, Etienne Leman sensei, Christan Juchat sensei, Patrick Matoïan sensei, czy Pierre Sahut sensei.

Nauczyciel w Warszawskiej Szkole Aikido, sensei Sławomir Szewczyk, obecnie posiadacz stopnia mistrzowskiego 5 dan, poproszony został również o poprowadzenie cyklu seminariów aikido w takich miastach jak Moskwa, Kijów i Mińsk Białoruski, co może zaowocować wkrótce otwarciem tam filii Warszawskiej Szkoły Aikido.