Aikido

Kanji AIKIDO

„Do” to droga, która prowadzi do „Ai” - harmonii energii - „Ki”.
Aikido to sztuka walki, która narodziła się w ubiegłym stuleciu (po II wojnie światowej)
w Japonii. Ze względu na to pochodzenie kadr praktyki– stroje, etykieta, wystrój dojo (...) – jest związany z tradycją japońską.

Aikido nie opiera się na przemocy, nie zawiera elementów rywalizacji, nie dzieli na pokonanych i zwycięzców.
Praktykę można rozpocząć w każdym wieku, bez względu na płeć; ćwiczenie aikido wymaga szacunku dla partnera.

Aikishintaiso

Aikishintaiso jest dyscypliną opartą na tradycyjnych japońskich koncepcjach: Ai – harmonii, Ki – energii, Shin – ducha oraz ruchu ciała – Taiso.

Ma ono swoje korzenie w sztukach walki, zen i górskiej ascezie mnichów Yamabushi oraz w sztuce czytania ciała buddyjskich fizjonomistów.

Aikishintaiso uwalnia przepływ energii, dzięki czemu pozwala zharmonizować ducha, emocje, ciało i świadomość psychiczną, a wraz z nimi pamięć indywidualną i zbiorową, a także wiedzę pochodzącą ze świadomości przodków oraz świadomości zbiorowej.

Aby osiągnąć tę harmonię, pracujemy nad uwolnieniem psychiki od ograniczeń powstałych w wyniku jakichkolwiek cierpień, traum czy niepokojów.

Pracujemy nad uwolnieniem ciała od napięć, które są wyrazem nieświadomości psychicznej oraz tych, związanych z urazami fizycznymi albo psychologicznymi.

Co nie może zostać pomyślane, nie może zostać powiedziane. Ale właśnie to jest odwzorowywane przez ciało i nadaje mu postawę, którą można poddać analizie. Z kolei analiza pozwala zaproponować taką pracę, która – nie zaburzając równowagi psychicznej – doprowadzi do zniwelowania napięć, niepotrzebnych do utrzymania stabilności ani czynności psychomotorycznych. Jest to o tyle istotne, że jeśli to nieświadome odwzorowanie przez ciało nie wystarcza do określenia świadomych i nieświadomych cierpień, wyrażą się one przez patologiczne zmiany lub wypadek.

Aikishintaiso nie jest terapią. Nie działa bezpośrednio w polu zmian patologicznych, ale umożliwia rozpoczęcie wewnętrznej walki, aby im zapobiec.

Aikishintaiso jest wewnętrzną sztuką walki. Ćwiczący walczy z samą przemocą, która mogłaby mimowolnie zostać skierowana przeciwko innym i która nieraz jest nieświadomie kierowana przeciwko nam samym.

Ta droga jest przeznaczona dla wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć wewnętrzną pracę, mającą na celu lepsze poznanie siebie i zrozumienie, jakim podlegają zobowiązaniom. Także tych, którzy chcą mieć dostęp do ukrytej części siebie. Pozwala doświadczać swoich myśli, emocji i ciała oraz rozporządzać nimi.

Korzyściami natychmiastowymi są poczucie „posiadania energii”, wzrost chęci do działania, lepsze zrozumienie innych.

Korzyściami długoterminowymi są zdrowie, decydowanie o własnym losie, podniesienie zdolności fizycznych i intelektualnych oraz rozwój świadomości etycznej.

Jeśli oczekujesz aktywności rekreacyjnej lub sportowej, aikishintaiso nie jest dla ciebie. Tym bardziej jeśli chcesz „wyrzeźbić ciało”.

Od naszych uczniów oczekujemy poważnej pracy, szacunku dla innych oraz dla siebie samych, pokory w poszukiwaniach i zrozumienia wszelkich różnic.

Jeśli podążyliście za mną do tego miejsca, prawdopodobnie jesteście gotowi na podjęcie wewnętrznej przygody.

Cognard Hanshi

Tłumaczenie: Maria Jagodzińska i Monika Nicińska.
Źródło